Kampania Położna na Medal

Prowadzona od 2014 roku kampania ma na celu podnoszenie w społeczeństwie świadomości roli, jaką położne odgrywają dzisiaj w opiece okołoporodowej. Chcemy pokazywać, że położna to nie tylko troskliwość i opiekuńczość, ale także coraz wyższe kompetencje medyczne i związana z nimi odpowiedzialność. W ramach projektu promujemy wśród kobiet w ciąży możliwość korzystania z bezpłatnych porad - raz tygodniowo od 21. tygodnia ciąży i dwa razy od 32. tygodnia - przygotowujących do porodu. Celem kampanii jest również promocja nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. Standardów zgodnych zarówno z przyjętymi przez środowisko położnicze i medyczne wymaganiami jak i oczekiwaniami pacjentów.

Częścią kampanii „Położna na medal” jest ogólnopolski plebiscyt w którym wspólnie wybieramy 3 najlepsze położne w kraju, a także najlepsze położne w poszczególnych województwach. Nominowanie i oddanie głosu to dobry sposób, żeby powiedzieć swojej położnej „dziękuję”. Więcej o sposobie nominacji i głosowania tutaj.

W tegorocznej edycji konkursu położne można nominować od 1 kwietnia do 30 września, a samo głosowanie trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia.

Pomysłodawcą kampanii jest Akademia Malucha Alantan, która od lat angażuje się w propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu wśród rodzin i podnoszenie świadomości związanej z opieką okołoporodową i wychowaniem dzieci. Mecenasem kampanii została marka OKTASEPTAL.

Jaki jest cel kampanii?

1. Celem głosowania jest wyłonienie 3 najlepszych położnych w Polsce i najlepszych położnych z każdego województwa.
2. Oddać głos na położną może tylko pacjent lub osoba z rodziny pacjenta.
3. Zgłaszanie położnych do konkursu trwa 4 miesiące i rozpoczyna się od dnia 1 kwietnia 2021 r. od godz. 10:00:00 do dnia 30 września 2021 r. do godz. 23:59:59.
4. Oddawanie głosów na zgłoszone położne trwa 9 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2021 r. od godz. 15:00:00 do dnia 31 grudnia 2021 r. do godz. 23:59:59.
5. W trakcie trwania konkursu 1 pacjent lub osoba z rodziny może oddać tylko 1 głos.
6. Głosowanie odbywa się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.poloznanamedal.info 
7. Formularz głosowania zawiera pola obowiązkowe do wypełnienia: numer telefonu oraz adres e-mail.