Ambasadorki Położna na Medal

Anna Wojtyla – laureatka 5. Jubileuszowej edycji konkursu „Położna na medal”. Jest położną z kilkunastoletnim doświadczeniem. Prowadzi porody domowe, Szkołę Rodzenia Juliamed, gabinet położnej, pracuje na sali porodowej. Jej praca to 100% pasji do zawodu. W 2018 roku wraz z parą porodową przyjęła najwięcej porodów domowych w Polsce  - 32, a do dnia dzisiejszego przyjęła ich ponad 80. 
Alina Jedlińska -  laureatka 2 miejsca w 5. jubileuszowej edycji konkursu „Położna na medal”. Jest położną od 2003 roku i od 13 lat pracuje w Centrum Medycznym Angelius w Katowicach. Poza szkołą medyczną ukończyła również studia pedagogiczne, które bardzo pomagają jej w życiu zawodowym, a także w kontaktach międzyludzkich. W poprzednim roku rozpoczęła także specjalizację ginekologiczno – położniczą. 
Renata Lustyk – laureatka 3 miejsca w 5. jubileuszowej edycji konkursu „ Położna na medal” Położna z 28 letnim stażem. Pracuje  na Oddziale Położniczo -Ginekologicznym w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. W 1991r ukończył Medyczne Studium Zawodowe w Toruniu i uzyskała tytuł położnej. W 2008 r. studiowała Położnictwo na WSHiE we Włocławku gdzie uzyskała tytuł licencjata położnictwa. W 2013 r uzyskała tytuł położnej specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego. W chwili obecnej jest studentką II roku studiów magisterskich z Położnictwa w Collegium Medicum w Bydgoszczy.